Viešieji pirkimai - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Viešieji pirkimai

AB Birštono sanatorija „Versmė“ viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPTA), Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-19,  ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

AB sanatorijos „Versmė“ planuojami ir vykdomi pirkimai, sudarytos sutartys su prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais skelbiami portale: www.cvpp.lt

Vykdomi pirkimai: https://bit.ly/3pbFKfc

Įvykę pirkimai: https://bit.ly/3iH6O3F

Planuojami pirkimai: 

PAGRINDIMAS DĖL ATSISAKYMO
PIRKTI IŠ CPO KATALOGO

Norite pasirūpinti savo sveikata?

Išsirinkite Jums tinkamiausią programą, rezervuokite kambarį ir atvykite pas mus.