Viešieji pirkimai - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Viešieji pirkimai

AB Birštono sanatorija „Versmė“ viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPTA), Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-39,  ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ planuojami ir vykdomi pirkimai, sudarytos sutartys su prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais skelbiami portale: www.cvpp.lt

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-40 Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-41 Dėl AB Birštono sanatorijos „Versmė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų iniciatorių paskyrimo“.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“  viešųjų pirkimų plano suvestinė 2022 m.  

AB Birštono sanatorijos „Versmė“  viešųjų pirkimų plano suvestinė 2023 m.  

AB Birštono sanatorijos „Versmė“  viešųjų pirkimų plano suvestinė 2024 m. 

Norite pasirūpinti savo sveikata?

Išsirinkite Jums tinkamiausią programą, rezervuokite kambarį ir atvykite pas mus.