Viešieji pirkimai - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Viešieji pirkimai

AB Birštono sanatorija „Versmė“ viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPTA), Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-39,  ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ planuojami ir vykdomi pirkimai, sudarytos sutartys su prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais skelbiami portale: www.cvpp.lt

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-40 Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-41 Dėl AB Birštono sanatorijos „Versmė“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų iniciatorių paskyrimo“.

Vykdomi pirkimai: https://bit.ly/3pbFKfc

AB Birštono sanatorijos „Versmė“  viešųjų pirkimų plano 2022 m. suvestinė.  

Norite pasirūpinti savo sveikata?

Išsirinkite Jums tinkamiausią programą, rezervuokite kambarį ir atvykite pas mus.