Paslaugų pardavimo taisyklės - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Paslaugų pardavimo taisyklės

I. AB Birštono sanatorijos „Versmė“ paslaugų rezervavimas

Rezervavimas, pasinaudojant rezervavimo sistema, atliekamas taip:
1. Klientui suteikiama galimybė rinktis sanatorijoje teikiamus sveikatinimo paketus (toliau –„Paketus“), standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje.
2. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina, Klientas gali pasirinkti atvykimo ir išvykimo datas pasirinktam kambariui.
3. Išsirinkęs pasiūlymą ir atvykimo datą Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas dėl rezervavimo (komentarų langelyje).
4. Užpildęs duomenis, Klientas atlieka avansinį apmokėjimą vienu iš šių būdų:

  • kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);
  • elektroniniu banko pervedimu (UAB Paysera LT).

4.1. Pasirinkęs vieną ir dviejų pirmųjų galimybių, Klientas nukreipiamas į puslapį, kuriame galima atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudojant sistema UAB Paysera LT. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema UAB Paysera LT šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai UAB Paysera LT priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyta: kliento duomenys, sanatorijos pavadinimas, bendra paslaugos kaina, sumokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti atvykus į sanatoriją. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti sanatorijoje kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.
4.2. Klientas, naudojantis asmeninę paskyrą „BookingRobot“ sistemoje, turi galimybę susieti savo kreditinę (-es) kortelę (-es) su paskyra. Šiuo atveju, kiekvieną kartą perkant sanatorijos „Versmė“ paslaugas, piniginės sumos, nuo kliento kreditinės sąskaitos bus nurašomos automatiškai, vieną kartą, paslaugos pirkimo metu. Atšaukti kortelės susiejimą klientas gali bet kuriuo metu, paskyros nustatymuose, punkte „Mokėjimo kortelės“ paspaudęs mygtuką „Ištrinti“. Kliento kreditinių kortelių duomenų saugumą garantuoja LB registruota įmonė UAB Paysera LT.
5. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo sistemoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra nepagrįstai maža/didelė, sanatorija „Versmė“ turi teisę per 10 dienų nuo rezervavimo patvirtinimo informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.
6. Nesant laisvo kambario užsakant internetu, Klientui gali būti pasiūlytas kambarys pagal užklausimą. Užpildęs formuliarą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele arba elektroniniu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas avanso gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus el. laišką, patvirtinantį rezervavimą, kurį reikia pateikti atvykus į sanatoriją „Versmę“ galutiniam atsiskaitymui.

II. Paslaugų apmokėjimas ir užsakymo atšaukimas

7. Klientas sumoka nurodytą 30% dydžio avansą vienu iš sistemoje naudojamų dviejų būdų, o likusią dalį sumoka atvykęs į sanatoriją.
8. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
9. Atšaukus užsakymą ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki numatytos atvykimo datos, avansas grąžinamas. Sanatorija mokėtojui įsipareigoja avansą grąžinti ne vėliau kaip per 21 darbo dieną į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas užsakant paslaugą (-as).
10. Atšaukus užsakymą likus mažiau kaip 7 dienoms iki numatytos atvykimo datos, avansas negrąžinamas. Šiuo atveju, panaikinus rezervaciją, prarandama visa sumokėto avanso suma.
11. Jei Klientas atliko rezervaciją sanatorijos pasiūlyta akcijine kaina su akcijos paslaugų Paketu, Klientui pakeitus užsakymo sąlygas, sanatorija turi teisę perskaičiuoti visą užsakymo kainą pagal tuo metu galiojančias kainas.
12. Sanatorijos svečių pageidaujančių išvykti iš sanatorijos ankščiau laiko, sumokėtų už paslaugas pinigų grąžinimo tvarkos aprašas:
12.1. Pinigai 100% apimtyje grąžinami:
12.1.1. Svečio artimų žmonių (sutuoktinių, vaikų, tėvų, seserų, brolių) mirties atveju, patvirtinant tai mirties liudijimu.
12.2. Pinigai 70% apimtyje grąžinami dėl kitų ūmių ligų gydantis ar ilsintis sanatorijoje.
12.3. Visais kitais atvejais svečiui išvykstant anksčiau laiko pinigai negrąžinami.
12.4. Svečias, išvykstantis 12.1.1. ar 12.2 punktuose paminėtais atvejais, registratūroje užpildo prašymą dėl išvykimo anksčiau laiko ir pinigų grąžinimo ir su šiuo prašymu kreipiasi į jį gydantį gydytoją. Nesant gydančio gydytojo – į budintį gydytoją.
12.5. Gydytojas parašu patvirtina svarbią pateisinamą svečio išvykimo priežastį ir nukreipia jį į sanatorijos kasą dėl pinigų grąžinimo.
12.6. Jei svečias išvyksta pasibaigus sanatorijos kasos darbo laikui ar išeiginėmis dienomis, prašyme nurodo banko sąskaitos numerį į kur pravesti pinigus.

III. Baigiamosios nuostatos

1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Sanatorija neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT.
3. Sanatorija arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.

IV. Asmens duomenys

13. Rezervuodamas ir pirkdamas paslaugas Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serverio duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo. Asmens duomenys yra tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ). Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos ADTAĮ 23-27 straipsniuose nustatyta tvarka. Duomenų subjektui yra suteikta galimybė bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas, gavęs naujienlaiškį ir norėdamas jo atsisakyti, turi paspausti atsisakymo nuorodą.

V. Nuostatų patvirtinimas

14. Pažymėjęs „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato Paslaugų užsakymo ir panaudojimo taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus nuostatų, paslaugų užsakymo ir panaudojimo procedūros neveikia.

VI. Dovanų naudojimo taisyklės

15. Dovanų kortelė patvirtina dovanų kortelės turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kortelėje nurodytą sumą.
16. Dovanų kortelės turėtojas gali naudotis tik Sanatorijos „VERSMĖ“ paslaugomis.
17. Pageidaujamai paslaugų pirkimo sumai viršijus dovanų kortelės  vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais sanatorijos registratūroje.
18. Dovanų kortelė nėra keičiama į grynuosius pinigus.
19. Dovanų kortelė galioja  12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
20. Jeigu dovanų kortelė nebuvo panaudota jos galiojimo laikotarpiu, vėliau ji laikoma negaliojančia.
21. Dovanų kortelės turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta Dovanų kortelėje, likusi suma Dovanų kortelės turėtojui negrąžinama.
22. Dovanų kortelės turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kortele, PVM sąskaita – faktūra neišrašoma.
23. Dovanų kortelė turi būti išnaudotas vieno apsilankymo metu.

Pinigų grąžinimo užklausa

Norite pasirūpinti savo sveikata?

Išsirinkite Jums tinkamiausią programą, rezervuokite kambarį ir atvykite pas mus.