Grožio sodo procedūros - AB Birštono sanatorija "Versmė"

Grožio sodo procedūros

Procedūros
Trukmė
A kaina, Eur
B kaina, Eur

*Kaina A – klientui gyvenančiam sanatorijoje.

*Kaina B – klientui negyvenančiam sanatorijoje.